NẠP THẺ CÀO

Credit (VND) Nhận Được
10.000 = 7700 VND
20.000 = 15400 VND
30.000 = 23100 VND
50.000 = 38500 VND
100.000 = 77000 VND
200.000 = 154000 VND
300.000 = 231000 VND
500.000 = 385000 VND
1000.000 = 770000 VND
Mức Phí thanh toán qua thẻ cáo đã được nhà mạng thu phí 23% VIETSO1 hoàn toàn không thu mức phí chênh lệch này !